Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná
Obec Tovarníky

História obce

Historické fotky Tovarníky

Stará zvonička na Pantočkovej ulici

Stará zvonička na Pantočkovej ulici

Horný mlyn, vpravo Pantočkova kúria

Horný mlyn, vpravo Pantočkova kúria

Pohľad na chotárnu časť pri Barine

Pohľad na chotárnu časť pri Barine


 
 
Stará dedina s mlynským náhonom

Stará dedina s mlynským náhonom

Ulica starou dedinou

Ulica starou dedinou

Neogotická kaplnka na starom cintoríne

Neogotická kaplnka na starom cintoríne


 
 
Pomník Augusta Stummera na starom cintoríne

Pomník Augusta Stummera na starom cintoríne

Pomník na hrobe Leopolda Haupt-Stummera

Pomník na hrobe Leopolda Haupt-Stummera

Bronzová socha jeleňa v parku

Bronzová socha jeleňa v parku


 
 
Budova starého pivovaru

Budova starého pivovaru

Vchod do kaštieľa pred požiarom

Vchod do kaštieľa pred požiarom

Starý pivovar

Starý pivovar


 
 
Tovarnícky kaštieľ - letecký pohlaď

Tovarnícky kaštieľ - letecký pohlaď

Hostinec Zlatý baránok

Hostinec Zlatý baránok

Pohľad na jazero v parku

Pohľad na jazero v parku


 
 
Areál bývalého cukrovaru

Areál bývalého cukrovaru


 
Prvý spoľahlivý písomný doklad o existencii Tovarník máme až v roku 1235 z listiny Bela IV., ktorý ňou daroval Topoľčany spolu s okolitými obcami, medzi ktoré patrili aj Tovarníky, Dionýzovi z rodu Türje. Patrila zoborskému kláštoru, od 1272 Abovi, príbuznému taverníka Egyeta, neskoršie panstvu Topoľčany, ktoré sem po zániku hradu Topoľčany začiatkom 17. storočia presťahovalo správu panstva. V tejto dobe v Tovarníkoch, už od roku 1610 stál opevnený kaštieľ, ktorý dal postaviť Žigmund Forgách v rokoch 1600 – 1610. V kaštieli sídlil provizor a hospodárski úradníci. Pri kaštieli bol pánsky majer, pivovar, panské polia a lúky, o obhospodarovanie ktorých sa starali 4 šafári, 3 drábi, majerník, záhradník a 2 pastieri. K panstvu patrilo 26 obcí.
V rokoch 1570 mala obec mlyn, a 7 rodín, v r. 1715 13 domácností, v r. 1787 40 domov a 350 obyvateľov, v r. 1828 55 domov a 385 obyvateľov. Zaoberali sa poľnohospodárstvom a hrnčiarstvom.
Keď sa Šimon Forgách pridal k Rákoziho povstaniu, erár mu skonfiškoval všetky majetky. Panstvo Tovarníky potom v roku 1718 odkúpil od štátu Peter Berényi.
Vnučka Petra Berényiho z rodičov Máre Terézie Berényiovej a Jozefa Erdödyho, Katarína Gabriela, sa v roku 1733 vydala za Františka Jozefa Trauna, ktorý týmto sobášom získal panstvo Tovarníky. Traunovci vlastnili tieto majetky až do roku 1835, kedy ich predali Alžbete, vdove kancelárovi grófovi Erdödy. Dedičkou jej majetkov sa stala jej neter Alžbeta Mayerová, vydatá za grófa Jakuba Mels-Coloredo, ktorá ich vymenila roku 1868 s Augustom, Karolom a Alexandrom Stummerom za domy vo Viedni. Majetok po ňom zdedili jeho dve dcéry. Začiatkom 20. storočia bolo panstvo Tovarníky v držbe viacerých účastinárov, definitívne zaniklo pri pozemkovej reforme v roku 1945.
 

Panstvo Tovarníky

V druhej polovici 19. storočia, ako bolo spomínané, panstvo zmenilo majiteľov. Stali sa nimi baróni, bratia Stummerovci. Kúpili ho za 500 tisíc zlatých guldenov a oba domy vo Viedni. Získali tým nielen prekrásny kaštieľ, ale aj 3800 hektárov polí a pasienkov a 7800 hektárov lesa v obciach patriacich k panstvu. Na majetku Augustína Stummera v Tovarníkoch sa spracovalo ročne 150 000 litrov mlieka a vyrobilo sa 1 200 kg masla.
Na panstve fungoval cukrovar (1870 – 1929), tehelňa, pivovar (1866 – 1869), pálenica (1965). Pivovar, patriaci Rudolfovi Steinhüblovi, vyrobil v roku 1865 1320 okovov piva, v roku 1866 2200 a v roku 1896 už len 160 okovov. Pálenicu vlastnil August Stummer – tu sa denne vypálilo 81 okovov pálenky z raže. Pre potreby zvážania dreva z okolitých pohorí do parketárne, ale aj pre potreby cukrovaru bola postavená v rokoch 1911 – 1912 železnička, fungovala do roku 1964.
V roku 1871 bola predpisom zriadená Riadna škola, vyučovanie začalo v roku 1872. Tvorila ju učebňa a byt učiteľa. V roku 1901 bola dostavaná nová trieda, priestranná, veľká, vzdušná s rodinným bytom pre učiteľa
V prvej polovici 20. storočia sa tu tkalo plátno, vyšívalo a paličkovali sa čipky.
Dvadsiate roky neboli pre majiteľov veľkostatkov priveľmi žičlivé. Parcelácie pôdy a rastúca snaha robotníkov o zlepšenie sociálnych pomerov spojená so štrajkami mali zrejme za následok, že Leopold Haupt-Stummer dal svoje hospodárstvo v Tovarníkoch na pätnásť rokov do prenájmu bratom Schlesingerovcom. V roku 1945 odišli definitívne rodiny Lea a Augusta Haupt-Stummerových z Tovarník.
V roku 1923 a 1928 uskutočnila sa v obci čiastková pozemková reforma. V roku 1919 bola založená sociálno-demokratická strana. Roky 1920, 1921, 1922, 1929 a 1932 sú sprevádzané štrajkami poľnohospodárskych robotníkov. V roku 1946 – 1948 uskutočnili úplnú pozemkovú reformu.
 

Obdobie po druhej svetovej vojne

Po vojne možnosti pracovných miest ponúkal Kovopodnik – podnik na výrobnu neónov, ČSAD, hydinársky podnik, Šľachtiteľský a semenársky podnik, čistiaca stanica, združené služby (záhradníctvo, kvetinárstvo). Väčšina obyvateľov pracovala v miestnych podnikoch a poľnohospodárstve, časť v Topoľčanoch a Partizánskom. V Topoľčanoch pracovali najmä v Elektrokarbone, podnik na výrobu uhlíkových materiálov. Vznikol z malej výrobne liehu (1890), rozšíril sa v roku 1950, vďaka čomu bolo na území obce potrebné vybudovanie nových bytových jednotiek. Tak vznikla bytová kolónia pre robotníkov. Ďalším významným závodom bol drevársky závod Mier, ktorý fungoval od roku 1912.
V roku 1976 sa vtedajšia strana a vláda rozhodla pričleniť Tovarníky k Topoľčanom, týmto celá právomoc a administratíva prešla na MVN (Miestny národný výbor) v Topoľčanoch.
Ako samostatná obec existuje od 1. 1. 1993
 

Rodina Stummerová

Veľmi dôležitú úlohu v dejinách obce Tovarníky zohrala rodina Stummerovcov, predovšetkým barón August Stummer (1827 – 1909) a jeho dcéra Augusta Haupt-Stummerová (1862 – 1945).
Stummerovci boli podnikaví priemyselníci a bankári, ktorý vedeli vhodne investovať získaný kapitál, popri zveľaďovaní svojich majetkov nikdy nezabudli na pomoc chudobným, celý život sa venovali veľkorysej charitatívnej činnosti, najmä podpore školstva a zdravotníctva.
Rodina Stummerovcov mala snahu rozvinúť aj nové druhy podnikania. V Tovarníkoch po vzniku slovenského štátu bola založená farma na chov angorských zajacov, no po prechode frontu na jar 1945 bola zničená. V roku 1945 začala takisto vojna zasahovať do rodu. V roku 1945 odišli rodiny Lea a Augusta Haupt-Stummerových z Tovarník.


 

webygroup

dnes je: 19.10.2019

meniny má: Kristián

podrobný kalendár

Počítadlo návštevnosti

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

Za obsah zodpovedá
webmaster@tovarniky.eu


1931893

Úvodná stránka